#gòTICràdio, 18 de maig de 2022

Les participants del gòTIC ens prescriuen i us animen a participar en la #gòTICestiu22.

La Carmina, la Paquita, en Miquel, la Ignàsia, la Maria de Carme, en Tarsici, la Dolors, en Josep Maria, la Roser i la Geneviève comparteixen les seues experiències i sensacions. Gràcies!

Ús i abús de les pantalles