#gòTICràdio, 21 d’abril de 2021 / #NoiesTIC

Cada quart dijous del mes d’abril. Enguany se celebra el 22 d’abril

L’any 2010, els països membres d’Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), organisme adscrit a l’ONU, van decidir crear aquesta efemèride, producte de l’enorme bretxa digital de gènere que s’ha evidenciat al llarg dels anys i amb l’objectiu de motivar les joves a triar carreres tecnològiques.

Quina és la situació actual de les dones i les TIC a Catalunya? Busquem les respostes al dossier estadístic ‘Dones en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)’, publicat el passat mes de febrer per l’Institut Català de les Dones i elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere. El document ofereix un recull de les principals estadístiques oficials sobre les dones en l’àmbit tecnològic.

Hem recopilat algunes de les dades i informacions que aporta el dossier, en aquest llistat.

  1. Quan inicialment es parlava de l’escletxa digital de gènere, es feia referència a la diferència d’accés de dones i homes a les TIC. Amb posterioritat, però, s’ha vist que aquest biaix de gènere és també present en l’ús, l’apropiació i les possibilitats de participar en el disseny i el desenvolupament tecnològic de les TIC.
  2. L’ús d’Internet entre les dones varia segons el grup d’edat a què pertanyen. Les dones de 35 a 44 anys utilitzen diàriament Internet en un 93,4% dels casos, mentre que les dones de 65 a 74 anys ho fan en un 46,2%.
  3. A mesura que augmenta el nivell d’estudis de les dones, més utilitzen les TIC. La disminució de l’ús de les TIC és més acusada en les dones sense estudis.
  4. Ja des de l’educació primària els rols de gènere operen sobre els processos educatius promovent la bretxa digital de gènere. Els homes s’associen positivament als estudis més masculinitzats des que són nens i reben més estímuls que les dones per dedicar-se a àmbits relacionats amb la tecnologia. Aquesta tendència es segueix reproduint en nivells educatius superiors.
  5. La rigidesa del currículum tecnològic, l’ambient majoritàriament masculí de les carreres TIC i la manca de referents femenins fan que el sistema educatiu universitari tampoc no afavoreixi la incorporació de les joves a les carreres tecnològiques.
  6. El 4,2% de les noies matriculades en Formació Professional ho fan en estudis d’informàtica i comunicacions, enfront del 15,7% dels nois.
  7. Durant el curs acadèmic 2017-2018, només el 8% dels títols universitaris obtinguts per dones van ser en enginyeria i arquitectura, enfront del 27,8% dels títols obtinguts per homes.
  8. Les barreres culturals relacionades amb tradicions i estereotips fan que es tingui la idea que el sector de les TIC és més apropiat per als homes.
  9. El 2019, el 2% del total de dones ocupades ho estaven en la branca de la informació i les comunicacions, mentre que en el cas dels homes, ho estaven en un 4%.
  10. A Catalunya, durant el 2019 el 69,1% de les persones ocupades en la branca d’activitat econòmica de la informació i les comunicacions eren homes, mentre que el 30,9% eren dones.

(via xarxa.net)

Inspirant noies

Young IT Girls
youngitgirls.org

Les noies TIC fan soroll. Créixer, aprendre i fer xarxa.
Associació que treballa per apropar la tecnologia a estudiants de primària, secundària i batxillerat, mostrant-los el costat divertit de l’enginyeria a partir de jocs, xerrades i dinàmiques en grup interactives.

Its Cool
It is cool at the school (És genial a l’escola)
itscool.cat

ITScool és una Associació Educativa que neix el maig del 2013 per a promocionar estudis vinculats a les carreres de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) entre els joves de Primària i Secundària, els professors i escoles i les famílies.

Inspiring Girls
https://www.inspiring-girls.es/

Fundació que té per objectiu augmentar l’autoestima i l’ambició professional de les nenes en edat escolar, així com les seves expectatives laborals, ajudant-les a visibilitzar l’àmplia varietat de professions i treballs que existeixen, sense que el fet de ser dona suposi cap limitació per a elles, sempre que es basin en el treball i l’esforç.

Fundada al Regne Unit per l’advocada Miriam González Durántez, ha aconseguit que al llarg de quatre anys més de 600.000 nenes han après de més de 26.000 professionals voluntàries, a través de xerrades motivacionals i activitats en xarxa.

WTIC: el cercador sobre dones tecnològiques referents

A l’estil de la campanya engegada per l’Ajuntament de Tàrrega per visibilitzar el paper de les dones científiques.

Projecte engegat pel col·lectiu Dones en Xarxa, amb l’objectiu de proporcionar una base de dades de dones referents en alguns àmbits de les TIC: Informàtica, Telecomunicacions, Robòtica, l’internet de les coses (IOT), Intel·ligència Artificial (IA) i Tecnologies Data o Ciberseguretat.

Es tracta d’un cercador que visibilitza una seixantena de dones líders en les TIC i recuperar biografies de dones referents de l’àmbit digital. El contingut s’organitza per expertesa i per territori.

Si ets una dona amb coneixements sobre algun àmbit de les TIC, estàs convidada a sumar-te a la iniciativa.

Gamificació, videojocs i gènere.

Xerrada sobre les STEAM en línia al canal de YouTube de la Xarxa Punt TIC amb Natàlia Pujades, cofundadora de Scratch School i Belén del Tovar, educadora TIC i membre de Femdevs i Girls Make Games

Dijous 22 d’abril, a les 12 del migdia.

Museu de la Desigualtat Digital

https://expobretxadigital.bithabitat.barcelona

La desigualtat tecnològica és una de les grans complexitats a les quals ens enfrontem com a societat, ja que afecta diversos grups socials d’acord amb criteris de gènere, edat, geogràfics, geopolítics o culturals.

En el marc de la Smart City Week, el Museu Analògic de la Desigualtat Digital convida al públic general a reflexionar sobre la bretxa digital a través de l’art i les dades.

La mostra, una performance que simula un museu d’art clàssic, uneix analògic i digital en cinc peces que parlen sobre la desigualtat i les noves tecnologies. Una problemàtica que ens afecta directament i condiciona les nostres vides.

Brecha digital y desigualdades: historias para el cambio

https://digitalfuturesociety.com/

Concurs promogut per la Digital Future Society, vol recopilar obres visuals i històries que ajudin a conscienciar i a inspirar accions de canvi. La convocatòria finalitza el 21 de maig.

Les obres presentades han de visibilitzar la problemàtica de l’impacte de les bretxes digitals en la societat en l’àmbit global.

S’accepten fotografies, cartells i infografies. Han d’anar acompanyades d’un títol i d’un text d’entre 300 i 800 paraules, explicant la història o la motivació de la creació.

Digital Future Society impulsarà una exposició virtual en el marc de l’esdeveniment internacional MWC Barcelona 2021 amb les diferents peces digitals seleccionades en el concurs per a interpel·lar i conscienciar a la ciutadania a escala global.

El jurat tindrà en compte l’originalitat, l’estètica, la sensibilitat social, la capacitat crítica i comunicativa i l’adequació al tema, a l’hora de seleccionar les obres.

Bases del concurs